Onze Wedstrijdregels

Voor een succesvol en leerzaam verloop van toernooien heeft TopJudo Amsterdam wedstrijdregels opgesteld. Wij verwachten dat judoka’s en ouders kennisnemen van deze regels en ze zorgvuldig naleven.
  • Bij ieder toernooi is een hoofdcoach aangewezen. In de laatste mail met toernooi informatie wordt aangegeven wie dit is. Tenzij anders aangegeven is de hoofdcoach altijd uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig in de zaal. Bij teamtoernooien is de hoofdcoach uiterlijk 15 minuten voor de aangegeven verzameltijd aanwezig.
  • Afmelden een dag voor het toernooi moet altijd bij de hoofdcoach en de wedstrijdadministratie. Op de toernooidag kan afmelden alleen bij de hoofdcoach. Dus niet bij de andere coaches of de wedstrijdadministratie.
  • De hoofdcoach is eindverantwoordelijk voor de coaching op het toernooi. Voor inhoudelijke vragen of informatie wenden judoka´s en ouders zich dus altijd tot de hoofdcoach en niet tot andere coaches.
  • Judoka’s starten met het maken van een warming-up uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden. Judoka’s -15 en ouder zijn hiervoor zelfverantwoordelijk en wachten dus niet op een startsein van de coach. Indien er geen ruimte is op de mat dan maak je de warming-up in een hoek van de zaal.
  • Als je na de warming-up of tussen de wedstrijden door lang moet wachten, ben je ook verantwoordelijk om opnieuw op te warmen voor je weer de mat op moet.
  • Ouders nemen tijdens het toernooi plaats op de tribune en bevinden zich niet in de zaal zelf. Dit geldt ook voor de warming-up.
  • Tegen een beslissing van de scheidsrechter wordt uitsluitend door de (hoofd)coach geageerd binnen de daarvoor geldende regels.
  • Lig je uit het toernooi dan blijf je tot het einde van jouw blok aanwezig om te leren van de wedstrijden in je eigen poule en om andere TopJudo judoka’s aan te moedigen die nog in de race zitten.

Volg ons!

Hou ons in de gaten en krijg mee welke trainingen we doen, hoe we het doen op wedstrijden, en welk nieuws we te melden hebben.

FacebookInstagram